گروه های بالینت

برگرفته از کتاب گروه های بالینت ،نظریه وعمل ، روانکاوی روابط حرفه ای

  از “هیده اوتن”

بالینتنت

درسال 1957 یک روانپزشک روانکاو به نام مایکل بالینت کتاب تاثیرگذار پزشک ،بیمارش وبیماری را چاپ کرد . این کتاب طرز فکر پزشکان خانواده را به شدت تحت تاثیرقرارداد. دراین کتاب به بحث راجع به «ابعادروانشناختی»  رابطه بیمار- پزشک پرداخته شده است.بحثی که درگروه های کوچک متشکل ازپزشکان عمومی ودرمانگران مورد تحلیل قرارمی گرفت. یک گروه بالینت از8 تا12 عضو ویک یا دورهبرآموزش دیده تشکیل می شود . رهبران گروه بالینت غالبا سابقه کاردرحوزه رواندرمانی پویشی داشتند.

گروه های بالینت ابتدا برای کار روی رابطه پزشکان عمومی با بیمارانشان وفهم نیروهای ناخودآگاه اثرگذار دررابطه وبه دنبال آن بهبود رابطه بیمار- پزشک وکاهش رنج هردو توسط پروفسورمایکل بالینت بعد ازجنگ جهانی دوم تشکیل شدند.

به نظر  می رسد درهرجامعه ای ودربین هرحرفه ای نیازداریم که درباره چگونه گفتگو کردن و فهم متقابل بیش تربدانیم. این مهم درمورد حرفه های یاورانه ازاهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.رابطه ای که یکی یاریگرویکی یاری جو است واین دو تمام وجود خودرا به رابطه آورده اندوهرلحظه متاثر ازدیدگاه ها ودرونیات خاص خود عمل می کند وهمین امرنه تنها منجربه ایجاد چالش هایی دررابطه این دو می شود که ضرورت مطالعه وپایش چندوچون رابطه ایندو را بیشتر می کند.

گروه های بالینت محفلی است برای طرح این چالش ها ومشکلات وتامل وتعمق برنگرش ها ورفتارهای این دو گروه درارتباط یاریگرانه خود.

امروزه گروه بالینت دیگرمختص پزشکان عمومی نیست . این پایش وارتباط گروهی درحوزه درمان روانشناختی به نظر می آید که یک ضرورت است. بعلاوه اینکه هرصاحب شغلی که روابط انسانی ازضروریات شغلی اش باشد می تواند ازاین گروه هاسود ببرد.ازجمله پزشکان ، روانپزشکان ، روانشناسان ومشاوران ،پرستاران ،معلمان ومددکاران اجتماعی .

جوامع امروزی ونوع مشکلات ویژ ه اش نیازمند درمانگرانی توانا وآسوده خاطر ویاریگران همدلی است که درمسیر یاری دیگران خود نیز حال خوبی داشته باشند.

قسمت اول_ نوشته: دکتر زهرا صفاریان

<مرکز مشاوره و روانشناسی آبان >

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست